Home

ABOUT

PRODUCTS

SERVICES

Hotline +66813770177

Mon - Sat : 09:00 - 18:00   Sun : Closed

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

กระจกสเตนกลาส

ประตูกระจกสเตนกลาส กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (TEMPERED GLASS)

VISION GLASS ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ประตูบ้าน อาทิ  ประตูไม้ ประตูไม้สัก ประตูกระจก กระจกสเตนกลาส

กระจกเงา ประตูบานคู่ ประตูบานเดี่ยว ประตูฮวงจุ้ย ประตูบานไม้สัก วงกบ บานประตู นวัตกรรมใหม่ ของกระจกสี กระจกตกแต่ง และกระจกพ่นทราย

ที่ต้องการเน้นเรื่องการประหยัดพลังงาน แต่ยังความหรูหรา  สวยงาม… แข็งแกร่ง และเพิ่มความสว่างภายในห้องได้อย่างดี

– STAINED GLASS  –

– STAINED GLASS  –

 

 

 

VISION GLASS ผลิตภัณฑ์ของกระจกสเตนกลาส ประตูกระจกสเตนกลาส ประตูนวัตกรรมใหม่  ที่ต้องการเน้นเรื่อง การประหยัดพลังงาน แต่ยังความหรูหรา

สวยงาม… แข็งแกร่ง และเพิ่มความสว่างภายในห้องได้อย่างดี  โดยใช้วัสดุหลักอยู่ 2 อย่าง คือ ไม้ ซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อนได้ดี

รวมกับกระจกชนิดพิเศษ 3 ชั้น (Triple Glazed)ผ่านกระบวนการ IG (Insulation Glass Process)

เพื่อปกป้องอุณหภูมิภายใน และภายนอก  โดยใช้กระจกนิรภัยทุกแผ่น เพิ่มความแข็งแกร่ง และปลอดภัย…

 

กระจกสเตนกลาส

กระจกสเตนกลาส คือ กระจกตกแต่งหรือ texture กระจกที่มีการสรรค์สร้างลวดลายต่าง ๆ

ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดความสวยงาม หรูหรา มีระดับ โดยใช้วัตถุดิบประเภท  กระจกสี หรือกระจกเทคเจอร์

ที่นำแต่ละชิ้นมาเรียงต่อกันด้วยรางโลหะทองเหลืองหรือวัสดุพิเศษอื่นๆที่ปลอดสนิมให้เป็นลวดลายต่างๆตามที่ได้มีการออกแบบลวดลายขึ้นมาเป็นการเฉพาะ

สามารถติดตั้งในทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีความแข็งแรง ทนทานต่อแรง (มีความแข็งแรงกว่ากระจกทั่วไปประมาณ 5 เท่า

กระจกสเตนกลาสของวิชั่นกลาสนั้นมีความหนาถึง 20 มิลลิเมตร) ทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนและเสียงรบกวนจากภายนอกได้เป็นอย่างดี

กระจกสเตนกลาสนี้จะช่วยยกระดับให้อาคารบ้านเรือนต่างๆที่ใช้ตกแต่งดูดีขึ้นอย่างมีระดับและทรงคุณค่า ไม่ว่าจะนำไปใช้ในส่วนของบานประตูหน้าอาคาร

บานหน้าต่าง ตกแต่งที่บริเวณโถงบันได หรือใช้กั้นส่วนห้องเป็นฉากก็จะดูดีสวยงามสะดุดตา

นอกจากนี้แล้วกระจกสเตนกลาสยังสามารถนำไปตกแต่งในส่วนของอาคารหรือบ้านเรือนที่เป็นพวกฝ้า เพดาน สกายไลท์ (skylight) หรือโดม (Dome) ได้อีกด้วย

ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้สึกที่หรูหรายิ่งขึ้น และยังทำให้บ้านหรืออาคารต่างๆดูมีสีสันงดงามไปตามช่วงเวลาแห่งแสงที่พุ่งผ่านกระจกสีดังกล่าว

เพราะเมื่อใดที่แสงแดดได้มากระทบลงบนกระจกสเตนกลาสเหล่านี้แล้วก็จะทำให้ห้องหรือบริเวณที่ติดตั้งกระจกสีนั้นดูสดใสไปด้วยสีสันอันน่าอัศจรรย์

จนได้อารมณ์และบรรยากาศแห่งการจินตนาการอันหลากหลายของผู้ที่ได้พบเห็น

และจะเพลิดเพลินถึงความสวยงามอันลึกซึ้งแห่งสีสันของกระจกสีสเตนกลาสได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

คลิกดูรายละเอียด

 

 

ABOUT

Service Mind

Stained Glass

Rama 9 Head office

Company Profile

Made to Order

Showroom Bang Po

Quality

Dome and Skylight

Showroom Chonburi

(intersection of Bypass)

Glass Section

Low-E Glass

Furniture

Door

(MCOT Intersection) 142 YLC building one floor. Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10320.

Tel. +66-2641-5398

Copyright @ 2016 Visionglass.net All rights reserved.

PRODUCTS

SERVICES

SHOWROOMS

FOLLOW US

OUR CUSTOMERS

CONTACT

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

กระจกสเตนกลาส

ประตูกระจกสเตนกลาส กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (TEMPERED GLASS)

VISION GLASS ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ประตูบ้าน อาทิ  ประตูไม้ ประตูไม้สัก ประตูกระจก กระจกสเตนกลาส กระจกเงา ประตูบานคู่ ประตูบานเดี่ยว ประตูฮวงจุ้ย ประตูบานไม้สัก วงกบ บานประตู นวัตกรรมใหม่ ของกระจกสี กระจกตกแต่ง และกระจกพ่นทราย ต้องการเน้นเรื่องการประหยัดพลังงาน แต่ยังความหรูหรา  สวยงาม… แข็งแกร่ง และเพิ่มความสว่างภายในห้องได้อย่างดี

 

 

VISION GLASS ผลิตภัณฑ์ของกระจกสเตนกลาส ประตูกระจกสเตนกลาส ประตูนวัตกรรมใหม่  ที่ต้องการเน้นเรื่อง การประหยัดพลังงาน แต่ยังความหรูหรา  สวยงาม… แข็งแกร่ง และเพิ่มความสว่างภายในห้องได้อย่างดี  โดยใช้วัสดุหลักอยู่ 2 อย่าง คือ ไม้ ซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อนได้ดี รวมกับกระจกชนิดพิเศษ 3 ชั้น (Triple Glazed)ผ่านกระบวนการ IG (Insulation Glass Process) เพื่อปกป้องอุณหภูมิภายใน และภายนอก  โดยใช้กระจกนิรภัยทุกแผ่น เพิ่มความแข็งแกร่ง และปลอดภัย…

 

กระจกสเตนกลาส

กระจกสเตนกลาส คือ กระจกตกแต่งหรือ texture กระจกที่มีการสรรค์สร้างลวดลายต่าง ๆ มความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดความสวยงาม หรูหรา มีระดับ โดยใช้วัตถุดิบประเภท  กระจกสี หรือกระจกเทคเจอร์ที่นำแต่ละชิ้นมาเรียงต่อกันด้วยรางโลหะทองเหลืองหรือวัสดุพิเศษอื่นๆที่ปลอดสนิมให้เป็นลวดลายต่างๆตามที่ได้มีการออกแบบลวดลายขึ้นมาเป็นการเฉพาะสามารถติดตั้งในทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีความแข็งแรง ทนทานต่อแรง (มีความแข็งแรงกว่ากระจกทั่วไปประมาณ 5 เท่า ระจกสเตนกลาสของวิชั่นกลาสนั้นมีความหนาถึง 20 มิลลิเมตร) ทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนและเสียงรบกวนจากภายนอกได้เป็นอย่างดีกระจกสเตนกลาสนี้จะช่วยยกระดับให้อาคารบ้านเรือนต่างๆที่ใช้ตกแต่งดูดีขึ้นอย่างมีระดับและทรงคุณค่า ไม่ว่าจะนำไปใช้ในส่วนของบานประตูหน้าอาคาร บานหน้าต่าง ตกแต่งที่บริเวณโถงบันได หรือใช้กั้นส่วนห้องเป็นฉากก็จะดูดีสวยงามสะดุดตา อกจากนี้แล้วกระจกสเตนกลาสยังสามารถนำไปตกแต่งในส่วนของอาคารหรือบ้านเรือนที่เป็นพวกฝ้า เพดาน สกายไลท์ (skylight) หรือโดม (Dome) ได้อีกด้วยซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้สึกที่หรูหรายิ่งขึ้น และยังทำให้บ้านหรืออาคารต่างๆดูมีสีสันงดงามไปตามช่วงเวลาแห่งแสงที่พุ่งผ่านกระจกสีดังกล่าวเพราะเมื่อใดที่แสงแดดได้มากระทบลงบนกระจกสเตนกลาสเหล่านี้แล้วก็จะทำให้ห้องหรือบริเวณที่ติดตั้งกระจกสีนั้นดูสดใสไปด้วยสีสันอันน่าอัศจรรย์จนได้อารมณ์และบรรยากาศแห่งการจินตนาการอันหลากหลายของผู้ที่ได้พบเห็นและจะเพลิดเพลินถึงความสวยงามอันลึกซึ้งแห่งสีสันของกระจกสีสเตนกลาสได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด

Mon - Sat : 09:00 - 18:00

Sun : Closed

+66813770177

Copyright @ 2016

Visionglass.net All rights reserved.

FOLLOW US